พิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธ

ในวันที่ 24 พฤศจิกายนปีนี้ ท่านพักชก รินโปเช ได้เมตตาที่จะจัดพิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย