ตารางการบรรยายธรรมของท่าน จับเจ เคน รินโปเช ต้าชี่ ปัลเดน


เรียนกัลยาณมิตรทุกท่าน

เรามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ท่านจับเจ เคน รินโปเช ต้าชี่ ปัลเดน (เรียกสั้นๆ ว่าท่านจับเจ เคนโป) จะเดินทางมาบรรยายธรรม และเป็นผู้นำการปฏิบัติธรรม รวมทั้งประกอบพิธีกรรมที่กรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม ปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ธรรมบรรยาย ในหัวข้อ “ศิลปะแห่งชีวิต: พุทธศาสนาทิเบต”
วันที่ 5 ธันวาคม 2562
ลงทะเบียน

2. อบรมภาวนาขั้นพื้นฐาน: เมล็ดพันธุ์สู่การรู้แจ้งอันสูงสุด
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562
ลงทะเบียน

3. อบรมภาวนาขั้นต่อเนื่อง: สมาธิแห่งธรรมชาติเดิมแท้
วันที่ 9-10 ธันวาคม 2562
ลงทะเบียน

4. พิธีบูชาพระจัมบาลา พร้อมทั้งประสิทธิ์พรโถโภคสมบัติ
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562

หากท่านสนใจโปรแกรมเหล่านี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละงานได้ที่ลิงค์ลงทะเบียน

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084 095 1828, 092 251 0922

Email: [email protected]

Facebook: www.facebook.com/RangjungYesheThailand

Organized by Rangjung Yeshe Thailand Vajrayana School

Posted in Uncategorized.