สาส์นเนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนกันยายน (ตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2558)

สวัสดีสหายธรรมทั้งใกล้และไกล

ข้าพเจ้าต้องขอโทษด้วยที่ส่งสาส์นเนื่องในวันรำลึกถึงท่านคุรุปัทมสมภพช้าไปนิด วันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชประจำเดือนนี้ตรงกับวันที่ ๒๓ กันยายนที่ผ่านมา คณะของพวกเราได้ออกจาริกแสวงบุญตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจึงไม่สามารถที่จะส่งสาส์นในรูปแบบของวีดีโอนี้ออกมาได้เนื่องจากปัญหาในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ในช่วงวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายนที่ผ่านมาคณะของเราพำนักอยู่ที่วัดธาร์ปาลิง ซึ่งเป็นวัดของท่านอาจารย์ของข้าพเจ้านามว่า ท่านโญชุล เคน รินโปเช ซึ่งวิดีโอนี้ได้ถ่ายทำระหว่างการเดินทางไปวัดธาร์ปาลิง

ขอสรรพมงคลจงบังเกิดมี
ท่านจับกน พักชก รินโปเช
phakchokrinpoche.org | samyedharma.org

คำแปลคลิปวิดีโอ

สวัสดีทุกคน ขอให้พวกเธอมีความสุขในวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชนะ ขณะนี้ข้าพเจ้าและเหล่าสานุศิษย์กลุ่มหนึ่งกำลังอยู่ในประเทศภูฏาน อยู่ที่เมืองบุมทัง วันนี้เป็นวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชประจำเดือนนี้ พวกเราประกอบพิธีบูชาหลายอย่าง ได้แก่ พิธีถวายชกค์ และสวดมนต์ให้กับเหล่าสานุศิษย์และสหายธรรมทุกคนของข้าพเจ้า

จงใช้ทุกโอกาสที่เธอมีไปกับการปฏิบัติภาวนา เพราะชีวิตเรานั้นมีค่ายิ่ง อย่าสูญเสียเวลาไปกับกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑. การพร่ำบ่น
๒. ความคิดฟุ้งซ่าน
๓. กล่าวติเตียนผู้อื่น
๔. ตัดสินให้ค่ากับไม่ว่าจะสิ่งที่เราชอบหรือเกลียด

เพียงทำตัวให้มีความสุขกับชีวิต จงบ่มเพาะสัมมาทิฐิ

และข้าพเจ้าเอาถุงอันนี้ออกมาดูเพื่อบอกเธอว่า ตอนนี้ข้าพเจ้าพำนักอยู่ที่ประเทศภูฏาน นี่เป็นถุงที่ทำจากธงชาติของภูฏาน ซึ่งข้าพเจ้าซื้อมาจากเชิงเขาวังพยัคฆ์(ตั๊กซัง) ข้าพเจ้าขอส่งความรักอันไม่มีประมาณนี้ออกไป และระหว่างทริปนี้ ข้าพเจ้าไม่มีเวลาร่างสาส์นคำสอนเนื่องในวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชประจำเดือนนี้ แต่ข้าพเจ้าขอกล่าวไว้เลยว่า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าและกลุ่มสังฆะที่มาด้วยสวดมนต์กัน พวกเราจะนึกถึงพวกเธอทุกคน รวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้ป่วย พวกเราพยายามภาวนาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ โปรดใช้โอกาสในวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชเพื่อการปฏิบัติภาวนาดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้น บางครั้งการภาวนาหมายถึงการจดจ้องหลายสิ่งในเวลาเดียวกัน แต่จริงๆ แล้วเพียงแค่เธออยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันและมีความสุขกับมัน สร้างสัมมาทิฐิ และสำคัญยิ่งคือ อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ เพราะพวกเราชินกับการเสียเวลาไปกับการพร่ำบ่น, ติเตียน, คิดฟุ้งซ่าน, และไม่รู้สึกสำนึกในคุณค่าของชีวิตเธอหรือสิ่งที่เธอมี คณะสานุศิษย์และพระลามะที่ตามข้าพเจ้ามาล้วนร่วมกันบริจาคปัจจัยให้กับวัดวาอารามต่างๆ, ให้ทานแก่ผู้ยากไร้, สมนาคุณให้กับมัคคุเทศน์และทุกคน, ซื้อของบูชามาถวายชกค์, ประกอบพิธีบูชาควัน, และกิจกรรมอันนำไปสู่การบำเพ็ญบุญกุศลอีกมากมาย

ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่พวกเธอกำลังชมคลิปอันนี้อยู่ ข้าพเจ้าเพิ่งจะทานข้าวเที่ยงเสร็จ และคณะของพวกเรากำลังจะเดินทางไปวัดธาร์ปาลิง ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดหลักในภูฏานของท่านลองเชนปะ คุรุผู้เลื่องชื่อและบรรลุด้วยการปฏิบัติซกเชน นอกจากนี้สรีระธาตุของท่านโญชุล เคน รินโปเช ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลาจารย์ของข้าพเจ้าผู้มีนิสัยโอบอ้อมอารีก็อยู่ที่วัดนี้ด้วย ดังนั้นพวกเราจะตั้งใจจะไปกราบสักการะสรีรธาตุของท่านและจำศีลภาวนาที่นั่นด้วย คืนนี้บางส่วนของคณะเราจะค้างคืนที่วัดนี้และที่เหลือจะค้างอยู่ที่เชิงเขา พรุ่งนี้พวกเราจะร่วมกันสวดมนต์, รับคำสอน, ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน, สัมภาษณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับประสบการณ์ในการปฏิบัติ, ถกปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับดำเนินกิจกรรมธรรมะ

ขอบใจพวกเธอมากๆ นะที่ชมคลิปนี้ ขอส่งผ่านความรักอันไร้ประมาณมายังพวกเธอทุกคน และ ขอให้พวกเธอทุกคนมีความสุขในวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเช และข้าพเจ้านึกถึงพวกเธอยู่ตลอดเวลา ลาก่อนนะ

Posted in คำสอนเนื่องในวัน คุรุปัทมสมภพ.