คำสอนเนื่องในวันระลึกถึงคุรุปัทมสมภพ

คำสอนเนื่องในวันที่ระลึกถึงคุรุปัทมสมภพ 

Guru Ngadrama

 

ในยามที่ท่านคุรุรินโปเชได้จาริกไปทั่วเอเชียเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิตนับไม่ถ้วน และเผยแผ่คำสอนวัชรยานไปทั่วทุกสารทิศ ท่านได้แสดงปาฏิหาริย์มากมายเพื่อยังประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามจันทรคติตลอด 12 เดือน ท่านได้กระทำกิจยิ่งใหญ่ 12 อย่าง ซึ่งผู้ปฏิบัติวัชรยานยังคงระลึกถึงเป็นประจำในแต่ละเดือนมาจนถึงทุกวันนี้

เมื่อถึงวันระลึกถึงท่านคุรุปัทมสมภพ ท่านพักชก รินโปเชจะส่งสาส์นคำสอนสั้นๆ ผ่านทางอีเมล โดยหวังว่าสาส์นเหล่านี้จะช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจและเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ปฏิบัติธรรมนำสติกลับสู่ตนได้ท่ามกลางการดำรงชีวิตที่วุ่นวาย