เสวนาและแนะแนวการปฏิบัติของพระสูตรว่าด้วยปัญญาญาณแห่งการข้ามภพ retreat “Wisdom of Passing Sutra”

แบบฟอร์ม ลงทะเบียน registration form

ลงทะเบียน-Registration-The-wisdom-of-passing-Sutra

   แผนที่ (Map)   การเดินทางมาสวนธรรมศรีปทุม

                       HHPC Program 2013_3_1

  เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าท่าน Kyabgön Phakchok Rinpoche จะร่วมเสวนาและแนะแนวการปฏิบัติของพระสูตรว่าด้วยปัญญาญาณแห่งการข้ามภพ ในปีนี้

มีกำหนดการในวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2556

โดยยินดีเปิดรับ ผู้ที่สนใจในธรรม สายนิกายวัชรยาน และขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาส่งผ่านข้อมูลนี้ไปยังกัลยณมิตร ที่มีความสนใจงานเสวนา นี้

ค่าลงทะเบียน 2500 บาท ต่อ คน

รายละเอียดภาษาไทยติดต่อสอบถาม คุณป้อม มือถือ 089-481-7754 Email : [email protected]

คุณนิว มือถือ 082-544-1234 Email : [email protected]

Dear Dharma brothers & sisters, we are please to announce that KYABGÖN PHAKCHOK RINPOCHE would be leading the retreat “Wisdom of Passing Sutra”

on 28-30 December 2013

Cost Bath 2,500 is based on double/triple/dormitory, on first come first served basis join us!

For information please contact

K. Dara phone 081-821-6169 Email : [email protected]

K. Green phone 089-203-9497 Email : [email protected]

K.Somsri phone 084-095-1828 Email : [email protected]

 

 

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *